Taekwon-Don osa-alueet

Taekwon-Do voidaan karkeasti jakaa neljään osa-alueeseen.

Perustekniikka johon sisältyvät erilaiset käsin ja jaloin tehtävät hyökkäävät ja puolustavat tekniikat, hyppypotkut ja murskaus.

Perustekniikoiden kautta siirrytään harjoittelemaan perustekniikoista koostuvia liikesarjoja kuvitteellista vastustajaa vastaan.

Liikesarjojen kuvitteellisista vastustajista siirrytään ottelemaan liikkuvaa vastustajaa vastaan soveltaen perustekniikoita.

Lopulta perustekniikka- ja otteluharjoittelun kautta päästään itsepuolustukseen, jossa Taekwon-Do:n tekniikoita sovelletaan todelliseen kamppailutilanteeseen.

Hallitakseen Taekwon-Do:n osa-alueet, on harjoittelijan pidettävä kehostaan huolta erilaisin lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittein sekä kehon osien kovettamisharjoittein.