Erikoistekniikat

Erikoistekniikkoissa, eli hyppypotkuissa arvioidaan ennaltamäärättyjen potkujen korkeutta tai pituutta, sekä suorituksen tekniikkaa.